OXUMAQLA BÜLBÜL OLMAZ SƏRÇƏLƏR

AZƏRBAYCAN FOLKLORU

Aşıq Ələsgər

DÜNYADA

Sirat, sual qabaqdadı,
Nədamaqdı dünyada!?
Kəlməyi-şəhadət lazımdı,
Ölən vaxtı dünyada.
Tut orucun, qıl namazın,
Şükür eylə Allaha.
Gul olma dünya malına,
Qalacaqdı dünyada.

Yalan deyib, qeybət etmə,
Rəhmin gəlsin canına.
Öz-özünə fəxr eləyib,
Baxma şövkət-şanına.
Əzrayıl əlində çəngəl,
Gələcəkdi yanına.
Qəzəbindən gül irəngin
Solacaqdı dünyada.

Şeyridlikdə can çürütdüm,
Hərgiz ustad olmadım.
Nəfs öldürdüm, düz dolandım,
Dostumdan ya olmadım.
Ələsgərəm, qan ağladım,AZƏRBAYCAN FOLKLORU

Xəstə Bayraməli

OXUMAQLA BÜLBÜL OLMAZ SƏRÇƏLƏR

Oxumaqla bülbül olmaz sərçələr,
Budaq kölgəsinda daldalansa da.
Aslanın öz hünəri var,
Tülkülər yekəlib lovğalansa da.

Yüz də qürrələnsə, tox dura bilməaz
Elə gərdən çəkib, şax dura bilməz
İtirər ağlını, çox dura bilməz,
Qartal qayasına qarğa qonsa da.

Bayraməli, batma qəm dəryasında,
Gədanı görsən da bəy libasında.
Hər kəsin adı var el arasında,
Nadanlar arifi naşı sansa da.

Geri qayıtmaq

Ölüncə şad olmadım.
Əzəl gündən fələk mana
Qara baxdı dünyada.

Geri qayıtmaq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir