ATALAR SÖZÜ

ATA SÖZLERI

 

***

Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.

***

Ac toyuq yuxusunda darı qörər.

***

Aclıq sofiliyi pozar.

***

Aclıqda darı cörəyi halvadan sirin olar.

***

Aclıqdan kimsı ölməz, ölən toxluqdan ölər.

***

Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olamz.

***

Acını dadmayan sirini bilməz.

***

Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa çulu.

***

Adam aşını – işini bilməlidir.

***

Adam var – adamlarin naxşidi, adam var – eşşək ondan yaxşıdı.

***

Adam yanıla – yanıla öyrənir.

***

Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.

***

Adamı söz, kababı köz yandırar.

***

Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.

***

Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.

***

Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.

***

Adilin qəzəbındən qorxmaq gərək, zalımın sükutudan.

***

Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.

***

Ağ evi görəndə qara evı yaddan çıxartma.

***

Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar.

***

Ağ parçaya ləkə tez düşər.

***

Ağılları bazara çıxardıblar, hər kəs yenə öz ağlın tapıb.

***

Ağıllı arvad ara, ağılsız arvad vara qaçar.

***

Ağıllı bildiyini söyləməz, dəli söylədiyini bilməz.

***

Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.

***

Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.

***

Ağıllı gördüyünü, ağılsız eşitdiyini söylər.

***

Ağıllıynan çəkişmək cahilnan halva yeməkdən yaxşıdır.

***

Ağır qazan gec qaynar.

***

Ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır.

***

Ağır otur, “ağa” desinlər.

***

Ağladan yanına get, güldürən yanına getmə.

***

Ağlam ölü üçün, ağla dəli üçün.

***

Ağlamakqla gülmək bacı-qardaşdı.

***

Ağlamayan uşağa süd verməzlər.

***

Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar.

***

Ağlayanın bir dərdi var, gülənin beş.

***

Ağlayışın bilməyən ölüsün murdarlayar.

***

Axar su murdarləq götürməz.

***

Axmaq it aya hürər.

***

Axsaq eşşəyin kor nalbəndi olar.

***

Axşamdan sonra gələn qonağin yeyəcəyi soğandır.

***

Axsamın xeyrindənsə sabahın şəri.

***

Al almaya daş atan çox olar.

***

Alan aldanmaz, satan aldanar.

***

Aldığı bir iynədi, dəmirin batmanın yoxlayır.

***

Ala it çaqqalın dayısıdı.

***

Alçaq ata hamı minər.

***

Alçaq dağa qar yağmaz?!

***

Alçaq yerdə təpəcik özün dağ sanar.

***

Allah bir qapını bağlayanda bir qapını açar.

***

Allah bu əli o ələ möhtac eləməsin.

***

Allah boynuzsuz qoçun qisasın buynuzlu qoçda qoymaz.

***

“Allah” deyən namurad qalmaz.

***

Allah dəvəyə qanad versəydi, dam – divarı yıxardı.

***

Allah əsilsizə düşürtməsin.

***

Allah min dərd verib, min bir dərman.

***

Allah möminə hər şey bağışlar.

***

Allah saxlayanı qurd yeməz.

***

Allah tənbəli sevməz.

***

Allah var, rəhmi da var.

***

Allah verəndə bacadan da tökər.

***

Allah yolunda yox, şeytan yolunda çox.

***

Allah inanmayana bəndələr də inanmaz.

***

Allahdan nə gəlsə xoşdur.

***

Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al.

***

Anlamaza hörmət elərsən, deyərI məndən qorxdu.

***

Anlayana milçək sazdır, anlamayana zurna da azdır.

***

Araba aşandan sonra yol göstərən çox olar.

***

Arxa su gələnəcən qurbağanın canı çıxar.

***

Arı qəhrin çəkməyən balın qədrini bilməz.

***

Arifə bircə işarə də bəsdir.

***

Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər.

***

Arsızın üzünə tüpürüblər, “yağış yağır” demiş.

***

Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.

***

Arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar.

***

Aslan qocalanda başına çaqqal-çuqqal toplaşar.

***

Aslanın balası aslan olar.

***

At ilə yola çıxan eşşəyin vay halına.

***

At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək?

***

At olanda ot olmur, ot olanda at.

***

At ölər – meydan qalar, igid ölər – şan qalar.

***

Ata nal çalındığın görəndə qurbağa ayaqlarını uzatdı.

***

Attdan düşüb eşşəyə minməzlər.

***

Atı satıb eşşək alıb, dumbula-dum, dumbula-dum!

***

Atını bağla dirəyə, sonra Tanrıya tapşır.

***

Atlı qonq itli qonqdan yaxşıdır.

***

Atnan qatır savaşdı, arada eşşək öldü.

***

Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa.

***

Ay işığına it hürər.

***

Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.

***

Ay gedən it, gəl məni tut.

***

Ay qaynana, heç gəlin olmamısan?

***

Ayıya dayı deyərlər körpünü keçincən.

***

Azı bilməyən çoxu heç bilməz.

***

Bacanaq bacanağı görəndə qaşınma tutar.

***

Baxmaqla öyrənmək olsa, ittdən qəssab olardı.

***

Balını ye, arısını soruşma.

***

Başaçığın qaçacağı yer – papaqçı olar.

***

Baş – başa vermyincə, daş yerindən qopmaz.

***

Başladığın işi yarımçıq qoyma.

***

Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun. Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?

***

Bilən az deyər, biməyən yüz.

***

Bimədiyin bildiyindən çoxdu.

***

Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdı.

***

Bir ağacda gül də bitər, tikan da.

***

Bir aya yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğlan bir atanı dolandırmadı.

***

Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.

***

Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.

***

Bir dana bir naxırı korlar.

***

Bir daşla divar olmaz.

***

Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.

***

Bir dərdlinin dərmanı o dərdə düşəndən al.

***

Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver.

***

Bir it hürməklə karvan qayıtmaz.

***

Bir küllükdə iki xoruz banlamaz.

***

Biri od olanda biri su olsun gərək.

***

Biri ölməsə, biri dirilməz.

***

Birin gör – fikir elə, birin gör – şükür elə.

***

Boş araba çox səs salar.

***

Boş sünbülün başı yuxarı olar.

***

Böyük balıq kiçik balığı yeyər.

***

Böyük böyüklüyün bilməsə, kiçik də kiçikliyin bilməz.

***

Böyük loxma çeynə, böyük söz danışma.

***

Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.

***

Böyüyün tanımayan qibləsin də biməz.

***

Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım?

***

Bu darı o aclığa çatmaz.

***

Dəni məndən yeyir, başqa yerdə yumurtlayır.

***

Dil var bal – gətirər, dil var – bəla gətirər.

***

Dirini öldürmık olar, ölünü diriltmək olmaz.

***

Dost başa baxar, düşmən ayağa.

***

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir