Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

V
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Vahşi köpek — Dinqo
Vali — Şəhərin başçısı
Varmak — Çatmaq
Varoş — Şəhərə yapışıq yerlər
Vazgeçmek — Fikrindən daşınmaq
Veda — Vida
Velet — Oğlan uşağı
Vızır vızır — Vız-vız
Vızlamak — Vızıldamaq