Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

S
Türkiye Türkçesi    Azerbaycan Türkçesi
Sabıka — Qeydiyyata alınmış günah
Salıncak — Yelləncək
Sallamak — Yelləmək
Sallapati — Qayğısız
Salt (çoğunluk) — Bir səs artıqlığ
Satranç — Şahmat
Saygıdeğer — Hörmətli
Seyirci — Tamaşaçı
Sırtarmak — Dişlərini ağardaraq gülmək
Stepne — Ehtiyat təkəri