Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

I

Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Ilgıt ılgıt (rüzgar) — Mülayim külək
Isırgan — Dişləyən
Izbandut — Pəzəvəng