Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

İ
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
İhtiyar — Yaşlı, ağsaqqal
İlgilenmek — Maraqlanmaq
İllüzyonist — Gözübağlayıcı
İmam — Molla
İmza — Qol çəkmək
İpek böceği — İpək qurdu
İsevi — Xaç pərəst
İnmek — Düşmək
İndirim — Güzəşt
İzin vermek — İcazə vermək
İleri görüşlü — Uzaq görən