Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

H
Türkiye Türkçesi Azerbaycan Türkçesi
Haçlı (Lar) — Səlibçi (lər)
Hala — Bibi
Hamal — Hambal
Hatırlamak — Yada salmaq
Havacı — Hava qüvvələrindəki əsgər
Hava durum — Hava haqqında məlumat
Havale (para) — Pul köçürməsi
Havale etmek — Tapşırmaq
Havuç — Yer kökü
Haydut — Quldur
Hayhuy — Gurultu, səs
Haykırmak — Qışqırmaq
Hayvancılık — Maldarlıq
Helikopter — Vertolyot
Helva — Halva
Hemşire — Tibb bacısı
Hezimet — Tar-mar olmaq
Hınzır — Donuz
Hızar — Mişar
Hizmetçi — Qulluqçu
Homurdanmak — Donquldanmak
Homurtu — Donqultu
Hoplamak — Hoppanmaq
Hovarda — Arvadbaz, şor göz
Huzur evi — Qocalar evi
Hırsızlıq etmek — Oğurlamaq
Havaifişek — Atəşfəşanq