Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

G
Türkiye Türkçesi   Azerbaycan Türkçesi
Gaga — Dimdik
Gagalamak — Dimdiklemek
Gala — Təntənəli
Gammaz — Aravuran
Gamze — Batıq (üzdə)
Gardiyan — Həbsxana nəzarətçisi
Genç — Cavan
Gerici — Köhnə pərəst
Gıcır gıcır — Təp-təzə
Gösteri — Tamaşa
Götürmek — Aparmaq
Gözlük — Eynək
Gurk — Kürk
Gümbürdemek — Gupbuldamaq
Gümlemek — Guplamaq
Günaydın — Sabahın xeyir
Güruh — Xoşagəlməz adamlar
Gürüldemek — Guruldamaq
Gürül gürül — Gurhagur
Güvenoyu — Etimadlı səs
Güzaf — Boş söz
Güzəl sanatlar — İncəsənət