Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

F
Türkiye Türkçesi   Azerbaycan Türkçesi
Fare — Siçan
Farzımuhal — Tutaq ki
Faul (saç) — Birçek
Fazla — Artıq
Fenalaşmak — Pisləşmək
Fetva — Fitva
Fıkırdamak — Fıqqıldamaq
Fıkır fıkır — Pıq-pıq
Fısıldamak — Pıçıldamaq
Fısıldaşmak — Pıçıldaşmaq
Fiks mönü — Sabit menyu
Fiske — Çırtma
Fotograf — Fotoşəkil
Fotograf makinası — Şəkilçəkən
Fritöz — Kartof qızardan
Futbolsever — Azarkeş
Futbolcu — Komando