Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

D
Türkiye Türkçesi    Azerbaycan Türkçesi
Dağıtıcı — Paylaşdırıcı
Daktilo — Çap maşını
Dalavere — Fırıldaqlıq
Dede — Baba
Defnetmek — Basdırmaq (ölünü)
Defol — Rədd ol
Defterdar — Kargüzar
Degajman — Qapıçının zərbəsi
Delecek — Deşikaçan
Demlik — Çaynik
Denizaltı (gemi) — Sualtı qayıq
Deplasman — Rəqib meydançası
Deterjan — Yuyucu toz
Dezavantaj — Cür
Çıkık — Xeyirsiz
Dişarı — Çöl
Dikiz aynası — Yan güzgü
Dinlemek — Qulaq asmaq
Doğurgan — Çox bala verən
Doğuştan — Anadan gəlmə
Dolandırıcı — Fırıldaqçı
Dört nala koşmak — Dörd nala çapmaq
Duayen — Ağsaqqal
Duruşma — Mehkeme çekişməsi
Düdüklü tencere — Fıştırıqlı qazan
Düşmek — Yıxılmaq
Düzenbaz — Kələkbaz
Dügün — Toy
Dönmek — Qayıtmaq