Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

C
Türkiye Türkçesi    Azerbaycan Türkçesi
Cadaloz — Çox danışan qadın
Cafcaflı — Təmtərağlı
Cam — Şüşə
Cambaz — Kəndirbaz
Cetvel — Xətkeş
Cırcır böceği — Cırcırama
Cırlamak — Cırıldamaq
Cıvata — Şurup
Cingöz — Diribaş
Coplamak — Kötəkləmək
Cüzdan — Pul kisəsi