Sözlük

TƏBƏSSÜM VƏ TƏFƏKKÜR ETDİRƏN SÖZLƏR

Açıklama:
“X” harfini bazı sözlərdə “K” olarak,
bazı sözlərdə “H” olarak,
“Ə” harfini isə “E” olarak və
“Q” harfinida “G” olarak düşünün

B | | Ç | D | E | G | H | | İ L | Ö |

 Ş Ü | V | Y | Z

B
Türkiye Türkçesi   Azerbaycan Türkçesi
Baba — Ata
Bacak — Qıç
Bağırmak — Qışqırmaq
Bam teli — Yaralı yer
Bardak — Stəkan
Barfiks çekmek — Turnikdə dartınmaq
Bari — Heç olmasa
Basket — Zənbil
Bayağı kesir — Adi kəsir
Başka — Özgə
Bebek — Körpə, çağa
Bebek maması — Uşaq yeməyi
Becayiş — Dəyiş-düyüş
Bej (renk) — Sümük rəngi
Bek — Müdafiəçi, (futbolda)
Bekar — Subay
Bekçi — Gözətçi
Beklemek — Gözləmək
Beklenti — Umacağ
Belgesel film — Sənədli film
Bellek — Yaddaş, hafizə
Benzemek — Bənzəmək, oxşamaq
Beşgen — Beşbucaqlı
Bezelye — Noxud
Bilgiç — Çox bilikli, savadlı
Boyacı — Rəngsaz
Boynuz — Buynuz
Bozmaq — Pozmaq, xarab etmək
Bozuk — Xarab
Bozuk (para) — Xırda (pul)
Böbrek — Böyrək
Böylece — Beləcə
Bulaşıkçı — Qab yuyan
Bulmak — Tapmaq
Bulmaca — Tapmaca
Bunak — Hərif
Buram-buram (terlemek) — İnci-inci (tərləmək)
Buzdolabı — Soyuducu
Büyük anne — Nənə
Büyük baba — Baba
Büyükbaş (hayvan) — Qaramal