Gövsi Tebrîzî

Gövsi Tebrîzî

Yaşamı

Gövsi Tebrîzî, 1568’de Tebriz’de doğdu. Ailesi de şair ve zanaatkârdı. Babası İsmail Gövsî’dir.

Şiir sanatı

Azerbaycan Edebiyatında Gövsî mahlasını kullanmış üç şairden bir tanesidir. Bunlardan divanı günümüze kadar ulaşmış olanı, Gövsî Tebrizî’dir. Divanın bilinen iki kopyasından bir tanesi British Museum’da, ikincisi ise Gürcistan’daki Tarih Müzesi’nde tutulur.

Romantik aşk teması ve idealist ve panteistik bir dünya görüşü sözlerinde önemli bir yer tutar. İnsanların düşüncelerini ve umutlarını açıklayan kötümser motifler de mevcuttur. Tebrîzî’nin şiirlerinin diğer özellikleri arasında çeşitli temsiller, formlar ve tonlamalar bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir