Azerbaijanian Turkish
AZ
türkçəsi
TR
türkçesi
  |  

Ana səhifə

Ön söz (səsli və yazılı)

Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Şairlər və yazıçılar
 • Folklor
 • Hikmətli sözlər
 • Atalar sözü
 • Sözlük
 • Maraqlı tapmacalar
 • Azərbaycanda azan sədası

  Musiqi  yeni

  Operetta

  Xaricdəki təşkilatlar

  Milli mətbəx

  Foto-şəkil albomu

  Şamaxı şəhidliyyi

  Nevruz dədə (R. A.)

  Təşəkkür edirik

  Kim nə dedi

  Qonaq kitabi

  My Ummah

  Dinlə

  KONSERTDƏN ŞƏKİLLƏR
   
   
  Səhifənin sayğacı
  Cəmi:525,682
  Bu gün:27
  Hal hazırda:2
  IP ünvanınız:54.81.117.119

  HİKMƏTLİ SÖZLƏR

  ***

  • Elə adamlar axtarın ki, onlarla söhbət yaxşı kitaba bərabər olsun. Elə kitablar da axtarın ki, mütaliəsi filosoflarla söhbətə dəysin.

  Ə. H. Bəhmənyar

  ***

  • Bədii əsərin ömrü onun xalq tərəfindən bəyənilməsindən asılıdır.

  S. Vurğun

  ***

  • Kişi bir sənəti bilər xalis
  • Çoxuna meyl edən qalar naqis

  Seyid Əzim

  ***

  • Yaxşı kitab çox qiymətli xəzinədir.

  H. Zərdabi

  ***

  • Axmaqlarla oturub-durmaqdansa, kitabla tənha oturmaq yaxşıdır.

  Q. Zakir

  ***

  • Bilik öyrənməyi ar bilən hər kəs
  • Dünyada mərifət qazana bilməz.

  Nizami

  ***

  • Bir elm öyrənmək istədikdə sən

  • Çalış ki, hər şeyi kamil biləsən
  • Kamil bir palançı olsa da insan
  • Yaxşıdır yarımçıq papaqçılıqdan.

  Nizami

  ***

  • Dünyada nə qədər kitab var belə
  • Çalışıb əlləşib gətirdim ələ
  • Oxudum, oxudum, sonra da vardım
  • Hər gizli xəznədən bir dürr çıxardım.

  Nizami

  ***

  • Elmi bələkdən qəbrədək öyrənmək lazımdır.

  Sədi

  ***

  • Oxuduğuna əməl etməyən alim məşəl gəzdirən kora bənzər.

  Sədi

  ***

  • Bu günü daha yaxşı görmək üçün keçmişi bilməliyik.

  Ömər Xəyyam

  ***

  • Yarat bir əsər ki, adın ucalsın
  • Sən ölüb gedərkən yerində qalsın

  Ə. Cami

  ***

  • Lazım olan bir sənəti axtar sən
  • Veyil-veyil dolanmaq çox yamandır.
  • Lazım olan bir sənəti tapdınmı
  • Möhkəm yapış, əldən vermə, amandır.

  Ə. Cami

  ***

  • Hər millətin tərəqqisi və fəaliyyətinin başlıca amili elm və əxlaqdır.

  A. Şaiq

  ***

  • Müdrik şəxs vəzifəli adamlara möhtac olmaya bilər. Amma vəzifəli şəxslər müdrik adama möhtacdırlar.

  M.Ş.Vazeh

  ***

  • İnsan qılıncının kəskinliyi ilə qəhrəman ola bilməz, ağlın kəskin olması lazımdır.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Sözün də su kimi lətafəti var
  • Hər sözü az desən daha xoş olar
  • Bir inci saflığı varsa da suda
  • Artıq içiləndə dərd verir su da.

  Nizami

  ***

  • Ədəb sayılsa da məclisdə susmaq
  • Məsləhət zamanı danışmaq gərək
  • İki şey ağıla nöqsan sayılır
  •Yersiz susmaq ilə yersiz söz demək

  Sədi

  ***

  • Gil qabın möhkəmliyini səsi ilə yoxlayan kimi, insanı da ağzından çıxan söz ilə yoxlayırlar.

  Əbül Fərəc

  ***

  • Elə cinayət var ki, bağışlanmır, bu vətənə xəyanətdir.

  Ə. H. Bəhmənyar

  ***

  • Vətənin sevməyən insan olmaz
  • Olsa, o şəxsdə vicdan olmaz.

  A. Səhhət

  ***

  • Bir yoxsul qürbətdə şah olsa əgər
  • Hər axşam o vətən deyib ah çəkər.

  Əssar Təbrizi

  ***

  • Milli qüsurlara görə millətə nifrət edən alçaqdır.

  Y. V. Çəmənzəminli

  ***

  • Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır.

  Ş. M. Xiyabani

  ***

  • Bir mərd ilə ağı yesən şirindir
  • Yüz namərdlə şəkər yesən dad olmaz.

  Aşıq Ələsgər

  ***

  • Döyüş meydanında can versə insan
  • Xoşdur, namərdliklə qoyub qaçmaqdan.

  Sədi

  ***

  • Ölümdən qorxmayan millətə ölüm yoxdur.

  Ş.M.Xiyabani

  ***

  • Vəfasız dost kölgə kimidir. İşıqlı gündə səni izləyər, buludlu gündə gözdən itər.

  M. Beyləqani

  ***

  • Çox gözəl olsa da eybi gizlətmək
  • Dost dostun eybini örtməsin gərək.

  Nizami

  ***

  • Bacarsan hamının yükünü sən çək
  • İnsana ən böyük şərəfdir əmək.
  • Sən də əldən düşüb yorulsan əgər
  • Sənin də yükünü bütün el çəkər.

  Nizami

  ***

  • Kim ana qəlbinin telini qırar
  • Tanrının qəzəbi belini qırar.
  • Sənin arsızlığın-xəyanət ona Vüqarın, təmkinin dəyanət ona.

  M. Bahar

  ***

  • Adın şərəflidir sənin ey qadın
  • Dahilər anası çağrılır adın.

  S. Vurğun

  ***

  • Qadına əsas şey həya, ismətdir
  • Bunlar qadın üçün böyük sərvətdir.

  M. Əvhədi

  ***

  • Bir ürəkdə olmaz iki sevgili
  • İki ürəklinin düz olmaz dili.

  Nizami

  ***

  • Məhəbbət odur ki, odu sönməsin
  • İnsan yaşadıqca üzü dönməsin

  Nizami

  ***

  • Fərsiz övlad əldə altıncı barmaq kimidir. Kəsərsən ağrıyar, saxlarsan eybəcər göstərər.

  Növzər

  ***

  • Hər şeydə oğurluq haramdırsa, qızlar üçün oğlanın qəlbini oğurlamaq halaldır.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Həyat yoldaşı seçməkdə yanılmaq, bütün həyatı uduzmaq deməkdir.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Həqiqi ananın ən şərəfli bəzəyi ədəbli, tərbiyəli cocuqdur.

  M. Ə. Sabir

  ***

  • Xoşbəxt o adamdır ki, özgənin günahlarını saymağa vaxt itirməyib, öz şəxsi qüsurlarını düzəltməklə məşğuldur.

  Əbül Fərəc

  ***

  • Uşağı bütə döndərmək olmaz, böyüdükdən sonra o, qurbanlar tələb edər.

  Ü. Hacıbəyov

  ***

  • Eşq-elə bir sirdir ki, gətirmək olmur dilə,
  • Lakin örtmək də olmur onu min pərdə ilə.

  Ə. Cami

  ***

  • Kəmərə qızıl taxıb qul kimi durmaqdansa, yavan çörək yeyib öz evində ağa kimi oturmaq yaxşıdır.

  Sədi

  ***

  • İnsanların ən qüvvətlisi qeyzli vaxtında özünü saxlayandır.

  M. T. Sidqi

  ***

  • Ömür səhifəsinə gözəl əməllərdən başqa heç nə yazmayın.

  Ə. Cami

  ***

  • Yaxşılığa yaxşılıq hər kişinin işidir
  • Yamanlığa yaxşılıq nər kişinin işidir

  Azərbaycan atalar sözü

  ***

  • O qədər çox yemə ağırlıq etsin
  • O qədər ac qalma can əldən getsin.

  Sədi

  ***

  • Xəstəlik törədən amilləri sən
  • Çalış ki, özündən kənar edəsən
  • Uzaq ol dərmandan, acmamış yemə
  • Doymamış əlini götür süfrədən.

  Ə. Cami

  ***

  • İçkinin başlanğıcı günah, ortası sərxoşluq, sonu fəlakətdir.

  Ə. Xəqani

  ***

  • İki adam öldü və dünyadan həsrət getdi: biri yığdı yemədi, digəri bildi eləmədi.

  Sədi

  ***

  • Ya göründüyün kimi ol, ya da olduğun kimi görün.

  Cəlaləddin Rumi

  ***

  • Hər sözü bir ulduz, bir şəffaf almaz,
  • Mənalar dünyası qaranlıq deyil,
  • Bu böyük kitablar yaranır az-az,
  • Çünki ömürlükdür, bir anlıq deyil.

  S. Vurğun

  ***

  • Şairin sözü insan qüvvəsinin sərkərdəsidir.

  S. Vurğun

  ***

  • Sən ancaq öyrənməklə ucalarsan.

  M. Əvhədi

  ***

  • Nursuz göz kimidir elmsiz ürək,
  • Nadan insanlıqdan uzaqdır gerçək.

  M. Əvhədi

  ***

  • Elmin cövhəri qızıl kimidir, köhnəldikcə təzələnir.

  M. Əvhədi

  ***

  • Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs,
  • Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz.
  • Hər uca rütbədən biliniz, fəqət,
  • Alimin rütbəsi ucadır əlbət.

  Nizami

  ***

  • Elmi olub, ağlı olmayan adama elm əziyyət verər.

  Nuşirəvan Adil

  ***

  • İnsanın bildiyi və öyrəndiyi şeylər bilmədiyinin müqabilində heç dərəcəsindədir.

  M. T. Sidqi

  ***

  • Daş-qaş əvəzinə özünə bilik yığsan daha çox tanınarsan: ən qiymətli daşı salıb itirə bilərsən, ən sadə biliyi isə səndən heç kəs ala bilməz.

  Əbül Fərəc

  ***

  • İstedadlı kor, istedadsız ağıllıdan daha yaxşı görür.

  R. Həmzətov

  ***

  • Əsl gözəllik surətdə deyil, ağıl və kamaldadır.

  F. Köçərli

  ***

  • İnsana arxadır onun kamalı,
  • Ağıldır hər kəsin dövləti, malı.

  Nizami

  ***

  • Amandır, ağlını unutma ki, sən
  • Gülünü tikana dəyişməyəsən.

  Nizami

  ***

  • Əlində yumşalsa dəmir, onu bil,
  • Tədbirlə yumşalar, hiddətlə deyil.

  Nizami

  ***

  • Ağıllı, səxavətli adamlar mallarını dostlarla yeyərlər, ağılsız xəsislər isə yeməyib, düşmənlərə saxlayarlar.

  Ə. Cami

  ***

  • Hikmətə bax: gör nə demiş atalar;
  • Qısa sözdə olar dərin mənalar.

  Keykavus

  ***

  • İnci tək sözlər seç, az danış, az din,
  • Qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin.
  • Az sözün inci tək mənası olmaz,
  • Çox sözün kərpic tək qiyməti olmaz.

  Nizami

  ***

  • Xəlqə ağzın sirrini hərdəm qılır izhar-i söz
  • Bu nə sirdir ki olur hər ləhzə yoxdan var söz.

  Füzuli

  ***

  • Cəbhədə qılınc, məclisdə gözəl nitqə malik olanlar qəhrəmandır.

  M. S. Ordubadi

  ***

  • Arif ol, söhbəti müxtəsər eylə,
  • Uzun danışandan qaç, həzər eylə.
  • Yüz əyri ox atsan olmaz dəyəri,
  • Bir ox at hədəfdən getməsin əyri.

  Sədi

  ***

  • Demədiyimi hər vaxt deyə bilərəm, lakin dediyimi dana bilmərəm.

  Ə. Cami

  ***

  • Vətənim verdi mənə nanü-nəmək
  • Vətəni məncə unutmaq nə demək.

  A. Səhhət

  ***

  • Acizlik ürəyi ağrıdır, bilsən
  • Bir alçaqlıq olar hər zülmə dözsən.

  Nizami

  ***

  • Düzdür, yerindədir əlim-ayağım,
  • Vardır bədənimdə canım da hətta,
  • Ancaq bir iş var ki, yox azadlığım,
  • Ağrıdır yaşamaq əsarət altda.

  M. Cəlil

  ***

  • Fikir azadlığı olmadan tərəqqi mümkün ola bilməz.

  M. F. Axundov

  ***

  • Amal uğrunda ölmək-əbədi yaşamaqdır.

  Ş. M. Xiyabani

  ***

  • Mərd oğlun qəhrini çəkən mərd ana,
  • Mərd igid meydanda durar mərdana

  Aşıq Ələsgər

  ***

  Bakıda hava necədir?
  Hazırda: 16° C
  Küləyin sürəti: mm
  Küləyin istiqaməti: Ş-Qərb
  The Weather Channel

   
   

  Al-Mu allim

  Dinlə

  KONSERTDƏN ŞƏKİLLƏR

  2006 ©
  Copyright by ZiyaŞahin.com
  Designed by ZiyaŞahin company