Azerbaijanian Turkish
AZ
türkçəsi
TR
türkçesi
  |  

Ana səhifə

Ön söz (səsli və yazılı)

Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Şairlər və yazıçılar
 • Folklor
 • Hikmətli sözlər
 • Atalar sözü
 • Sözlük
 • Maraqlı tapmacalar
 • Azərbaycanda azan sədası

  Musiqi  yeni

  Operetta

  Xaricdəki təşkilatlar

  Milli mətbəx

  Foto-şəkil albomu

  Şamaxı şəhidliyyi

  Nevruz dədə (R. A.)

  Təşəkkür edirik

  Kim nə dedi

  Qonaq kitabi

  My Ummah

  Dinlə

  KONSERTDƏN ŞƏKİLLƏR
   
   
  Səhifənin sayğacı
  Cəmi:525,682
  Bu gün:27
  Hal hazırda:2
  IP ünvanınız:54.81.117.119

  TAPMACALAR


  -  A quş, hardan gəlirsən?
  -  Qanlı qaya dibindən.
  -  Qanın niyə qurumuş?
  -  Allah belə buyurmuş.

  Kilkək  -  Heyvandı heç səsi yox,
  -  Üstündə pulları çox.

  Qılab  -  Axşam yığılar,
  -  Səhər dağılar.

  Quyot  -  Ağ otun alasına,
  -  Gün düşdü talasına,
  -  Elə də quş olarmı,
  -  Yem verməz balasına

  Əktriyəç  -  Dağda-qayada gəzər,
  -  Quyruğunda var zəhər.

  Bərqə  -  Torpaq deyil, daş deyil,
  -  Quru deyil, yaş deyil,
  -  Buynuzu var, qoç deyil,
  -  Qanadlıdır, quş deyil.

  Kənəpək  -  Balaca quyu, -  İçində suyu, -  Ağcadan ağdı, -  Sarıdan sarı.

  Atrumuy  -  Yumru mərmər daşı,
  -  İçində bəylər aşı.
  -  Bişirərsən aş olar,
  -  Bişirməsən quş olar.

  Atrumuy  -  Ağırlığın yer götürər,
  -  Ruzusun Allah yetirər.

  Əprök  -  Beş dərviş bir quyuya daş atar.

  Zığa əv ralqamrab  -  Biz idik, bizlər idik,
  -  Otuz iki qız idik.
  -  Gah əzildik, üzüldük,
  -  Bir taxçaya düzüldük.

  Rəlşid  -  İki fanar,
  -  Gündüz yanar.
  -  Gecə sönər.

  Zög  -  Ağzını aşağı elərəm dolar,
  -  Yuxarı elərəm boşalar.

  Qapap  -  Bağlaram-qaçar,
  -  Açaram-durar.

  Qıraç  -  Bədəni var, başı yox,
  -  Qolları var, qılçası yox.
  -  Qarnını yırt, qanı yox.

  Kənyök  -  Çəkisi bircə misqal,
  -  Qiyməti mincə dinar.

  Tnaillirb  -  Ağdı donu, yoxdu canı,
  -  Uzuncadır dırnaqları,
  -  Yerə batır barmaqları.

  Rıdaç  -  Bizdə bir kişi var,
  -  Hər gələnə əl verir.

  Nınıpaq iyətsəd  -  Gecə boşalar,
  -  Gündüzlər dolar.

  Küy irey  -  Minarə, ha minarə,
  -  İçi tamam qan-qarə,
  -  Təpəsi açıq olur,
  -  Dibi də ki, lap qarə.

  Acab  -  Az gedər, çox gedər,
  -  Bircə qarış yol gedər.

  Kişeb  -  Ayağı var, əli yox,
  -  Ağızı var, dili yox.
  -  Soyuqlarda gərəkdir,
  -  Boğazı lap dirəkdir.

  Abos  -  Bağlarda tappıldar,
  -  Meşədə şaqqıldar.

  Atlab  -  Bax Allahın işinə,
  -  İplik taxıb dişinə,
  -  Papaq qoyub başına.
  -  Quyruğu suda
  -  Başı quruda.

  Apmal  -  Bizdə bir kişi var,
  -  Ağzında iki dişi var.

  Aşam  -  O nədir ki, gecə-gündüz yol gedir.

  Taas  -  Xanımların əlindədi,
  -  Cümlə-cahan içindədi,
  -  Xanım özü də içindədi.

  Ügzüg  -  Durub, durub əylənər,
  -  Məni görüb bəylənər.
  -  Adam kimi yeriyər,
  -  Adam deyil, əylənər.

  Əglök  -  Nə əli var, nə ayağı,
  -  Nə başı var, nə qulağı,
  -  Gah ağladar, gah güldürər.

  Zös  -  Qabırğası var, qanı yox,
  -  Nəfəsi var, canı yox.

  Nomraq  -  Dərdi qəmdən,
  -  Təni zərdən,
  -  Əlin vursan,
  -  Edər fəğan

  Yen  -  O nədir ki, yetmiş iki dil bilir.

  Zas  -  Əlimə allam, sallanar,
  -  Yerə qoyaram, yığılar.

  Ricnəz  -  Yarır torpağı qat-qat.
  -  Əlli öküz, əlli at,
  -  Ona çatmaz qüvvə də
  -  Böyük iş görür kənddə.

  Rotkart  -  Uzunca qız uzanar,
  -  Özünə yem qazanar.

  Abay  -  Fır-fır ötər,
  -  Ağ-ağ tökər.

  Namriyəd  -  Ağzı birdi, dili mindi,
  -  Gah belə deyir, gah elə.

  Mələq  -  Anada var, atada yox,
  Nuxada var, Bakıda yox.

  N  -  Bir quşum var nəhanı,
  -  Gəzər cümlə-cahanı,
  -  İstərəm kəsib yeyəm,
  -  Nə əti var, nə qanı.

  Ərayyət  -  O nədir ki, içində qışdır,
  -  Çölündə bahar.

  Ucuduyos  -  Suda gəzər canı yox,
  -  Boğazlasan qanı yox.
  -  Suya atsan o batmaz,
  -  Quruda yatsa qalxmaz.

  Qıyaq  -  Sulu yerdə kişnər.
  -  Susuz yerdə qışlar.

  İməg  -  Qaməti düz
  -  İçi əyri
  -  Kərpici daş,
  -  Başında tac.
  -  Səhər-axşam
  -  Oxur bülbül.

  Əranim  -  Əzilməz,
  -  Üzülməz,
  -  Süfrəyə
  -  Düzülməz.

  Şad  -  Meşədə kəsdilər başın
  -  Şəhərə atdılar leşin.
  -  Suya saldılar, batmadı
  -  Oda atdılar yandı.

  Atxat  -  Nə burda var, nə orda
  -  Doludur Naxçıvanda,
  -  Hər şeyi dadlandırır,
  -  Halvanı bulandırır.

  Zud  -  O necə ağacdır ki, gündə bir yarpaq salır.

  Mivqət  -  O nədir ki, bədəni içəridə,
  -  Başı eşikdə.

  Xım  -  Şəhəri var, evi yox.
  -  Meşəsi var, ağacı yox.
  -  Dənizi var, suyu yox.

  Ətirəx  Bakıda hava necədir?
  Hazırda: 16° C
  Küləyin sürəti: mm
  Küləyin istiqaməti: Ş-Qərb
  The Weather Channel

   
   

  Al-Mu allim

  Dinlə

  KONSERTDƏN ŞƏKİLLƏR

  2006 ©
  Copyright by ZiyaŞahin.com
  Designed by ZiyaŞahin company