Azerbaijanian Turkish
AZ
türkçəsi
TR
türkçesi
  |  

Ana səhifə

Ön söz (səsli və yazılı)

Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Şairlər və yazıçılar
 • Folklor
 • Hikmətli sözlər
 • Atalar sözü
 • Sözlük
 • Maraqlı tapmacalar
 • Azərbaycanda azan sədası

  Musiqi  yeni

  Operetta

  Xaricdəki təşkilatlar

  Milli mətbəx

  Foto-şəkil albomu

  Şamaxı şəhidliyyi

  Nevruz dədə (R. A.)

  Təşəkkür edirik

  Kim nə dedi

  Qonaq kitabi

  My Ummah

  Dinlə

  KONSERTDƏN ŞƏKİLLƏR
   
   
  Səhifənin sayğacı
  Cəmi:525,682
  Bu gün:27
  Hal hazırda:2
  IP ünvanınız:54.81.117.119

  ATALAR SÖZÜ

  ***

  Abır istəsən çox demə, sağlıq istəsən çox yemə.

  ***

  Ac toyuq yuxusunda darı qörər.

  ***

  Aclıq sofiliyi pozar.

  ***

  Aclıqda darı cörəyi halvadan sirin olar.

  ***

  Aclıqdan kimsı ölməz, ölən toxluqdan ölər.

  ***

  Aclıqdan quduranı saxlamaq olar, toxluqdan quduranı saxlamaq olamz.

  ***

  Acını dadmayan sirini bilməz.

  ***

  Adam adamdı olmasa da pulu, eşşək eşşəkdi olmasa çulu.

  ***

  Adam aşını – işini bilməlidir.

  ***

  Adam var – adamlarin naxşidi, adam var – eşşək ondan yaxşıdı.

  ***

  Adam yanıla – yanıla öyrənir.

  ***

  Adamı qılınc öldürməz, tənəli söz öldürər.

  ***

  Adamı söz, kababı köz yandırar.

  ***

  Adamın adı çıxınca canı çıxsa yaxşıdır.

  ***

  Adamın başına nə gəlsə dilindəndir.

  ***

  Adət qanun deyil, amma qanun qədər hökmü var.

  ***

  Adilin qəzəbındən qorxmaq gərək, zalımın sükutudan.

  ***

  Ağ divara hansı rəng çəksən tutar.

  ***

  Ağ evi görəndə qara evı yaddan çıxartma.

  ***

  Ağ qoyun, qara qoyun keçid başında bəlli olar.

  ***

  Ağ parçaya ləkə tez düşər.

  ***

  Ağılları bazara çıxardıblar, hər kəs yenə öz ağlın tapıb.

  ***

  Ağıllı arvad ara, ağılsız arvad vara qaçar.

  ***

  Ağıllı bildiyini söyləməz, dəli söylədiyini bilməz.

  ***

  Ağıllı düşmən nadan dostdan yaxşıdır.

  ***

  Ağıllı düşməndən qorxma, dəli dostdan qorx.

  ***

  Ağıllı gördüyünü, ağılsız eşitdiyini söylər.

  ***

  Ağıllıynan çəkişmək cahilnan halva yeməkdən yaxşıdır.

  ***

  Ağır qazan gec qaynar.

  ***

  Ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır.

  ***

  Ağır otur, “ağa” desinlər.

  ***

  Ağladan yanına get, güldürən yanına getmə.

  ***

  Ağlam ölü üçün, ağla dəli üçün.

  ***

  Ağlamakqla gülmək bacı-qardaşdı.

  ***

  Ağlamayan uşağa süd verməzlər.

  ***

  Ağlarsa anam ağlar, qalanı yalan ağlar.

  ***

  Ağlayanın bir dərdi var, gülənin beş.

  ***

  Ağlayışın bilməyən ölüsün murdarlayar.

  ***

  Axar su murdarləq götürməz.

  ***

  Axmaq it aya hürər.

  ***

  Axsaq eşşəyin kor nalbəndi olar.

  ***

  Axşamdan sonra gələn qonağin yeyəcəyi soğandır.

  ***

  Axsamın xeyrindənsə sabahın şəri.

  ***

  Al almaya daş atan çox olar.

  ***

  Alan aldanmaz, satan aldanar.

  ***

  Aldığı bir iynədi, dəmirin batmanın yoxlayır.

  ***

  Ala it çaqqalın dayısıdı.

  ***

  Alçaq ata hamı minər.

  ***

  Alçaq dağa qar yağmaz?!

  ***

  Alçaq yerdə təpəcik özün dağ sanar.

  ***

  Allah bir qapını bağlayanda bir qapını açar.

  ***

  Allah bu əli o ələ möhtac eləməsin.

  ***

  Allah boynuzsuz qoçun qisasın buynuzlu qoçda qoymaz.

  ***

  “Allah” deyən namurad qalmaz.

  ***

  Allah dəvəyə qanad versəydi, dam – divarı yıxardı.

  ***

  Allah əsilsizə düşürtməsin.

  ***

  Allah min dərd verib, min bir dərman.

  ***

  Allah möminə hər şey bağışlar.

  ***

  Allah saxlayanı qurd yeməz.

  ***

  Allah tənbəli sevməz.

  ***

  Allah var, rəhmi da var.

  ***

  Allah verəndə bacadan da tökər.

  ***

  Allah yolunda yox, şeytan yolunda çox.

  ***

  Allah inanmayana bəndələr də inanmaz.

  ***

  Allahdan nə gəlsə xoşdur.

  ***

  Anasına bax qızını al, qırağına bax bezini al.

  ***

  Anlamaza hörmət elərsən, deyərI məndən qorxdu.

  ***

  Anlayana milçək sazdır, anlamayana zurna da azdır.

  ***

  Araba aşandan sonra yol göstərən çox olar.

  ***

  Arxa su gələnəcən qurbağanın canı çıxar.

  ***

  Arı qəhrin çəkməyən balın qədrini bilməz.

  ***

  Arifə bircə işarə də bəsdir.

  ***

  Armudun yaxşısını meşədə ayı yeyər.

  ***

  Arsızın üzünə tüpürüblər, “yağış yağır” demiş.

  ***

  Arvad iki olanda ev süpürülməmiş qalar.

  ***

  Arvad var ev yığar, arvad var ev yıxar.

  ***

  Aslan qocalanda başına çaqqal-çuqqal toplaşar.

  ***

  Aslanın balası aslan olar.

  ***

  At ilə yola çıxan eşşəyin vay halına.

  ***

  At oğurlanandan sonra axur nəyə gərək?

  ***

  At olanda ot olmur, ot olanda at.

  ***

  At ölər – meydan qalar, igid ölər – şan qalar.

  ***

  Ata nal çalındığın görəndə qurbağa ayaqlarını uzatdı.

  ***

  Attdan düşüb eşşəyə minməzlər.

  ***

  Atı satıb eşşək alıb, dumbula-dum, dumbula-dum!

  ***

  Atını bağla dirəyə, sonra Tanrıya tapşır.

  ***

  Atlı qonq itli qonqdan yaxşıdır.

  ***

  Atnan qatır savaşdı, arada eşşək öldü.

  ***

  Avazın yaxşı gəlir, oxuduğun Quran olsa.

  ***

  Ay işığına it hürər.

  ***

  Ayda-ildə bir namaz, onu da şeytan qoymaz.

  ***

  Ay gedən it, gəl məni tut.

  ***

  Ay qaynana, heç gəlin olmamısan?

  ***

  Ayıya dayı deyərlər körpünü keçincən.

  ***

  Azı bilməyən çoxu heç bilməz.

  ***

  Bacanaq bacanağı görəndə qaşınma tutar.

  ***

  Baxmaqla öyrənmək olsa, ittdən qəssab olardı.

  ***

  Balını ye, arısını soruşma.

  ***

  Başaçığın qaçacağı yer – papaqçı olar.

  ***

  Baş – başa vermyincə, daş yerindən qopmaz.

  ***

  Başladığın işi yarımçıq qoyma.

  ***

  Bəy don geydi, hamı dedi: mübarək olsun. Yoxsul geydi, hamı dedi: hardan gətirdin?

  ***

  Bilən az deyər, biməyən yüz.

  ***

  Bimədiyin bildiyindən çoxdu.

  ***

  Bilməmək ayıb deyil, soruşmamaq ayıbdı.

  ***

  Bir ağacda gül də bitər, tikan da.

  ***

  Bir aya yeddi oğulu dolandırdı, yeddi oğlan bir atanı dolandırmadı.

  ***

  Bir çörək özün ye, birin də Allah yolunda ver.

  ***

  Bir dadanandan qorx, bir qudurandan.

  ***

  Bir dana bir naxırı korlar.

  ***

  Bir daşla divar olmaz.

  ***

  Bir dəfə aldanmışda qəbahət aldadanın, iki dəfə aldanmışda qəbahət aldananın.

  ***

  Bir dərdlinin dərmanı o dərdə düşəndən al.

  ***

  Bir gün duz yediyin yerə qırx gün salam ver.

  ***

  Bir it hürməklə karvan qayıtmaz.

  ***

  Bir küllükdə iki xoruz banlamaz.

  ***

  Biri od olanda biri su olsun gərək.

  ***

  Biri ölməsə, biri dirilməz.

  ***

  Birin gör - fikir elə, birin gör – şükür elə.

  ***

  Boş araba çox səs salar.

  ***

  Boş sünbülün başı yuxarı olar.

  ***

  Böyük balıq kiçik balığı yeyər.

  ***

  Böyük böyüklüyün bilməsə, kiçik də kiçikliyin bilməz.

  ***

  Böyük loxma çeynə, böyük söz danışma.

  ***

  Böyüksüz evdə xeyir-bərəkət olmaz.

  ***

  Böyüyün tanımayan qibləsin də biməz.

  ***

  Bu cırım, bu cındırım, mən durum necə sındırım?

  ***

  Bu darı o aclığa çatmaz.

  ***

  Dəni məndən yeyir, başqa yerdə yumurtlayır.

  ***

  Dil var bal - gətirər, dil var – bəla gətirər.

  ***

  Dirini öldürmık olar, ölünü diriltmək olmaz.

  ***

  Dost başa baxar, düşmən ayağa.

  ***

  Bakıda hava necədir?
  Hazırda: 16° C
  Küləyin sürəti: mm
  Küləyin istiqaməti: Ş-Qərb
  The Weather Channel

   
   

  Al-Mu allim

  Dinlə

  KONSERTDƏN ŞƏKİLLƏR

  2006 ©
  Copyright by ZiyaŞahin.com
  Designed by ZiyaŞahin company